top of page
Az előadó-művészeti szervezetek minősítése

A minősítés alapja a szervezetek által évente nyújtott részletes adatszolgáltatás. Amennyiben rendelkeznek tartós, legalább 3 évre szóló közszolgáltatási szerződéssel, az adatszolgáltatás benyújtásával független és magánszínházak, táncegyüttesek  is kezdeményezhetik a kiemelt minősítést, nem feltétel azonban az, hogy a munkáltatót a törvény előírásai szerint válasszák ki. 

A minősítésről a miniszter rendeletet ad ki, pontosabban évente frissíti a minősített szervezetek körét. A minősítés az előző évad adatai alapján történik, és a minősítés évét követő évben vehet igénybe a szervezet központi költségvetési támogatást pályázat nélkül. 

A minősítés nem jelent garantált költségvetési támogatást, a támogatás összegére az érintett bizottság tesz javaslatot a miniszternek, és a javaslattétel során szakmai és gazdasági szempontok figyelembevételével tesz javaslatot a következő évi támogatás összegére, amelyről a miniszter dönt.

A minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek körében mind a színházi, mind a táncművészeti területen vannak független, azaz nem  állami vagy önkormányzati tulajdonban álló szervezetek. A 2012-2018 közötti időszakban e szervezetek működési támogatása és a minősítést megelőzően pályázati úton elnyert támogatása között nincs jelentős különbség.

2019. december 19-én lépett hatályba az Emtv. módosítása, amely a színházakat kiemeli az Emtv. szerinti finanszírozási szabályok alól. Az új szabályozás alapvetésként rögzíti, hogy a színház működtetése a fenntartó feladata. Amennyiben az önkormányzati fenntartó nem rendelkezik megfelelő forrással, akkor kezdeményezheti a kormánynál, hogy működtetési megállapodást kössön vele a színháza(i) közös működtetéséről, támogatásáról.  Ha a közös működtetésre irányuló megállapodás keretében az önkormányzati fenntartású színház éves működésének pénzügyi feltételeit teljes egészében a központi költségvetés biztosítja, a színház vezető állású munkavállalója felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja továbbá a színház felügyelőbizottságának létszáma 5 fő lehet, akik közül 3 főt a miniszter jogosult megbízni és a megbízásból visszahívni.(1)

Az önkormányzati tulajdonban lévő színházak működtetésére vonatkozóan a kormány 2024. december 31-ig szóló működtetési megállapodást kötött. Mivel a törvénymódosítás nem rendelkezett azokról a színházakról, amelyek kiemelt minősítésűek, azonban nem önkormányzat a fenntartójuk, ezek a szervezetek kikerültek az Emtv. szerinti működési támogatások kedvezményezetti köréből.(2)

(1): 1148/2020. (IV. 10.) Korm. határozat - egyes, Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről

(2): A minősítésük miatt ugyanakkor nem vehetnek részt a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek működési pályázatán sem.​

bottom of page